Staj Aşamaları ve Belgeleri

Staj Aşamaları ve Belgeleri

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olarak öğrencilerimizin sendika algılarını geliştirmek ve teoride görmüş oldukları Endüstri İlişkileri, Türkiye’de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık, Emek Tarihi ve Çalışma Hukuku derslerinin uygulama alanının ana mecrası olan sendikal hareketin işleyişini görmeleri amacıyla 2012 yılından bu yana sendikalar ile staj protokolleri yapmaktayız. Bu kapsamda Petrol-İş, Tekgıda-İş ve Toleyis ile yapmış olduğumuz protokoller doğrultusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi ilgili sendikalara staj için yönlendirmekteyiz.

Sendika stajları Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine açıktır. Staj yönetmeliği gereği Lisans öğrencilerinden üçüncü ve dördüncü sınıfta olanlar sendika stajlarına başvuru yapabilmektedir. Sendika stajları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm web sayfasından ilanlarla duyurulmaktadır. Öğrencilerimiz staj başvuru formlarını doldurup transkriptleri ile bölümümüze başvuru yapmaktadırlar. Staj başvuruları, Staj komisyonunca değerlendirildikten sonra seçilen öğrencilerimiz bilgilendirilerek, staj yapacakları sendikaya yönlendirilmektedirler.

Sendikalarla yaptığımız protokol gereği üç aylık süre ile sınırlı olmak üzere öğrencilerimiz stajlarını gerçekleştirmektedir. Stajını tamamlayan öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler ile staj protokollerini yapma amacımızın sonuca ulaştığını bizlere göstermektedir. Sendika stajları, öğrencilerimize, teoride görmüş oldukları derslerin uygulama alanını görmelerinin yanı sıra staj esnasında kazandıkları tecrübe ve deneyim ile çeşitli sendikalarda uzman olarak istihdam edilme imkânı da sağlamaktadır.


Sendika Staj Başvuru Formu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors