İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İntibak ve Muafiyet İşlemleri


İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yurt Dışı, Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş) ile Rusya–Suriye-Mısır ve Yemen Üniversitelerinden Yatay Geçiş ve muafiyet işlemleri için:


Kocaeli Üniversitesi Rektörlük duyurularını ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi duyuruları takip edebilirsiniz:

Link1: www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php

Link2: iibf.kocaeli.edu.tr/duyurular.php


Başvuru yapmadan önce, KOÜ İntibak Yönetmeliğini'de incelemeniz gerekmektedir:

Link3: Kocaeli Üniversitesi İntibak Yönetmeliği


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors