Hakkımızda

Hakkımızda

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde, eğitim ve öğretim programı çerçevesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramların öğretilmesinin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Sanayi devriminden itibaren geniş kesimlerin çalışma hayatına katılmaları ve artan refah toplumların dikkatini çalışma ilişkilerine, sosyal politikalara ve hizmetlere yöneltmiştir. Günümüz küreselleşme çağında ise hızla gelişen enformasyon teknolojisi ile konunun önemi daha da artmaktadır. Bu durum çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri ve sosyal politika alanlarına akademik ilginin artmasına neden olmaktadır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerini sosyal sorunlar ve hizmetler ile işçi ve işverenler arasındaki çalışma ilişkileri alanlarında yoğunlaştıran Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü, bu alanda ilk ve en büyük birim olma özelliğine sahiptir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğrencilerine, ilk iki yılda ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin diğer bölümlerinde de verilen ortak dersler okutulmakta ve sonraki yıllarda ise ekonomik ve sosyal yaşamın değişik yönlerini inceleyen bölüm dersleri verilmektedir. Bu bağlamda iktisat, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji ve hukuk disiplinlerinin çalışma ilişkileri, insan kaynakları yönetimi, sendikacılık ve toplu pazarlık ile sosyal politika ve gelirler politikası alanlarındaki etkileri incelenmektedir. Bölüm, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında dört yıllık lisans eğitimi vermekte ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında da yüksek lisans programını sürdürmektedir. Ayrıca bölümümüz Sosyal Politika doktora programını yürütmektedir..

Bu bölümden mezun olanlar, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ile endüstri ilişkileri birimlerinde ve işçi işveren sendikalarının farklı kademelerinde uzman olarak istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev yapabilmekte ve sosyal güvenlik kuruluşlarında istihdam imkanı bulabilmektedirler. Mezunlarımız çalışma yaşamında son yıllarda gözlenen değişime bağlı olarak Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da görev alabilmektedirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors