Bölümle İlgili Haberler ve Yayınlar

Yrd. Doç. Dr. Aslı Güleç Taşdemir ve Yrd. Doç. Dr. Doğa Başar Sarıipekin Editörlüğünde Hazırlanan İdeoloji ve Sosyal Politika Kitabı Yayında


Bu kitap, okuyucularına içinde yaşadığımız sosyal, siyasal ve ekonomik bağlamı farklı ideolojik bakış açılarına göre anlama ve yorumlama imkânı sunmaktadır. Siyasal ideolojileri sosyal politika bağlamında düşünmek, sosyal koruma ve refah politikalarının bürokratik müdahaleler yoluyla ele alınabilecek teknik meselelerin ötesindeki politik alanlar olduğunu göstermektedir. Bu amaçla, hem klasik ideolojik yaklaşımlar hem de güncel tartışmalar etrafında şekillenmiş çağdaş ideolojiler bu kitapta bir arada incelenmiştir. Aynı zamanda, bu kitabın sıradan bir “ideoloji tanıtım kitabı” olmamasına ve her bir ideolojinin sosyal politikaya ilişkin çıkarımları üzerinde yoğunlaşmaya öncelikle ve özellikle dikkat edilmiştir. Diğer siyasal düşünceler tarihi kitaplarından farklı bir eserin ancak bu sayede ortaya çıkarılabileceği öngörülmüştür...İyi okumalar dileriz.

Kitaptaki konuların ana başlıkları: 

I. BÖLÜM: KLASİK İDEOLOJİLER
LİBERALİZM VE SOSYAL POLİTİKA
MUHAFAZAKÂRLIK ve SOSYAL POLİTİKA
MARKSİZM ve SOSYAL POLİTİKA
SOSYAL DEMOKRASİ VE SOSYAL POLİTİKA 

II. BÖLÜM: MODERN İDEOLOJİLER
FEMİNİST KURAM VE SOSYAL POLİTİKA
DİN ve SOSYAL POLİTİKA
IRKÇILIK VE SOSYAL POLİTİKA
YEŞİL HAREKET VE SOSYAL POLİTİKA 
(Tanıtım Bülteninden)