Bölümle İlgili Haberler ve Yayınlar

Emek Araştırma Dergisi Yayında

Emek Araştırma Dergisi, Genel-İş sendikasının ulusal ve hakemli yayın organıdır. Yılda iki kez yayınlanan dergi emekten yana bilimsel çalışma ve araştırmaları, güncel, kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik tartışmaları sayfalarına taşımayı amaçlamaktadır.Bu kapsamda, makalelerin yanı sıra forum, kitap vb. gibi akademik ve sendikal ürünlerle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları ile ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını kabul etmektedir.

Emek Araştırma Dergisi 
2017/2 sayısı Toplumsal Eşitsizlik ve Sosyal Adalet teması ile yayımlandı.
Derginin bu  sayısında bölümümüz öğretim elemanlarından Arş.Gör. Seyran Gürsoy Çuhadar'ın 
Aydınlanma, Eşitlik ve Kadın: Rousseau Üzerine Bir Değerlendirme adlı makalesi de yer almaktadır. Derginin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.