PERSONEL FORMLAR VE BELGELER

Formlar ve Belgelerİndirİndir
Yıllık İzin Formu
Haftalık Ders Programı ve Ders Yükü ( F1 ) Formu
Ulusal Ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılımı Desteği Başvuru Formu
PDF Elektronik ortamda doldurulup bölüm başkanlığına e-posta ile gönderilecek, bölüm başkanlığı görüşünü elektronik ortamda belirtip, çıktısını imzalı olarak Dekanlık Makamına bildirilmesi gerekmektedir.